Vítá Vás písecká Autoškola Altman

Tato písecká autoškola byla založena roku 1991. Od té doby prošla naší autoškolou řada žáků, jejichž počet jde do tisíců. Věříme, že většina z nich byla u nás spokojena.Provádíme výuku a výcvik pomocí kvalifikovaných a zkušených učitelů s přátelským a profesionálním přístupem.

On-line TESTY

www.etesty.mdcr.cz

www.etesty.cz

Partneři


Nabídka kurzů

Řidičský průkaz pro skupinu "AM"

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině. Výcvik provádíme též na skůtru s variátorem (automatická převodovka) bez navýšení ceny!

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 15 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Doba trvání klasického kurzu 6 – 10 týdnů

Řidičský průkaz pro skupinu "A1"

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 16 let (ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Doba trvání klasického kurzu 6 – 10 týdnů

Řidičský průkaz pro skupinu "A2"

Řidičské oprávnění skupiny A s omezením opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 25 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let (ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Doba trvání klasického kurzu 6 – 10 týdnů

Řidičský průkaz pro skupinu "A"

Řidičský průkaz skupiny A21 (bez omezení) opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo o poměru výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj, nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 21 let (ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži)
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost - žadatel musí být buď držitel řidičského oprávnění skupiny A omezeno do 25 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu

Rozsah výcviku:

Teorie

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny Aos omezením do 25 kW. Teorii nemá povinnou.
 • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny Ao s omezením do 25 kW. Rozsah teorie je stejný jako u "A omezeno".

Praxe

 • Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny Ao s omezením do 25 kW. Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí zkoušku z jízdy.
 • Žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny Aos omezením do 25 kW. Absolvuje přímo výcvik výcvik na skupinu A bez omezení. Výcvik a závěrečná zkoušky musí být provedeny na motocyklu o výkonu nad 25 kW ve stejném rozsahu jako u "A omezeno"

Řidičský průkaz skupiny B

Motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg.

Traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmostností do 3 500 kg.

Jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 5 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Doba trvání klasického kurzu 6 – 10 týdnů

Řidičský průkaz skupiny "BE"

jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 1 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy